Borgerhoudt van Mensen begon ooit met Ringpark De Knoop als alternatief voor Oosterweel

In het hart van het Antwerpse stadsdeel Borgerhout ligt een kluwen van snelwegen en verkeerswisselaars. Zo grijs, en tegelijk toch ook zo groen. Het is het grootste groengebied van dit Antwerpse district, maar geen enkele Borgerhoutenaar komt er ooit. Omdat het niet mag, omdat het onveilig is, omdat het er ongezond is. Zo vlug mogelijk overkappen, dat deel van de Antwerpse ring in die zone, bepleit BorgerhouDt van Mensen al sinds 2004. Een dak erop! Want Borgerhout heeft nood aan ademruimte.

Alle informatie over ons idee i.v.m. de overkapping vind je terug op volgende website.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
We bewaren je gegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.