Over ons

Borgerhout

Borgerhout is het jongste en meest bruisende district van Antwerpen, en tegelijk ook het meest dichtbevolkte en dichtbebouwde van Antwerpen. Ter illustratie: de Borgerhoutenaar moet het stellen met slechts 1 m² groene ruimte per inwoner (intramuros), terwijl minimaal 30 m² gewenst is.  Een derde van de inwoners van Borgerhout is jonger dan 18 en heeft behoefte aan groene, open ruimte voor sport en spel. Het aandeel bomen en groen bedraagt helaas slechts 18% (voor heel Borgerhout).

BorgerhouDt van mensen vzw wil in Borgerhout de leefbaarheid en levenskwaliteit bevorderen.  Het einddoel van de vereniging is een diverse, solidaire gemeenschap, die een meerwaarde betekent of creëert voor elke Borgerhoutenaar.

De vereniging wil daaromtrent bewonersinzet uitlokken/ondersteunen en ideeën uitwerken voor concrete samenlevingsvragen. De vereniging ijvert voor actief burgerschap, meer betrokkenheid van alle Borgerhoutenaren op elkaar, een lokaal eigenaarsgevoel.

Ze wil alle Borgerhoutenaren ertoe aanzetten actief deel te nemen aan het sociale, maatschappelijke (en politieke) leven in Borgerhout. De grootste positieve veranderingen in de samenleving zijn tot stand gekomen doordat burgers gezamenlijk hun krachten hebben gebundeld en hun ideeën vorm hebben gegeven. De vereniging wil daartoe een bijdrage leveren door Borgerhoutenaren te informeren over wat mogelijk is (kenniscentrum), Borgerhoutenaren met elkaar in contact te brengen (ontmoetingscentrum), Borgerhoutenaren te ondersteunen in hun positieve acties en activiteiten (actiecentrum). Elk positief initiatief, door burgers of lokale verenigingen, dat mee de naam BorgerhouDt van mensen wil dragen, kan door de vereniging ondersteund worden. Op die manier wil de vereniging een diverse en solidaire beweging worden van Borgerhoutenaren die zich inzetten en hun krachten bundelen om van Borgerhout niet alleen het jongste en meest bruisende, maar ook het meest leefbare en meest levenskwaliteitsvolle district van Antwerpen te maken.

Voor wie?

Voor iedereen die in Borgerhout woont of werkt, er even vertoeft of verblijft.

Waarom?

Elke Borgerhoutenaar heeft recht op een leefbare en levenskwaliteitsvolle omgeving om te wonen, te werken, te vieren, te ontspannen, te rusten, te ontdekken, te genieten, op te groeien, oud te worden. De vereniging gelooft dat dit kan gerealiseerd worden als Borgerhoutenaren er gezamenlijk voor ijveren, in dialoog met elkaar, ver van het ‘wij-zij” denken, dicht bij een gedeelde, gedragen toekomstvisie op Borgerhout. Door mensen te verbinden rond lokale projecten kunnen Borgerhoutenaren elkaar beter leren kennen, wederzijdse standpunten bespreken en gezamenlijk evolueren naar een gedeelde en gedragen visie op de toekomst. Alle Borgerhoutenaren meer mede-eigenaar maken van dit stadsdeel: daar willen we naartoe. Eigenaar worden betekent: je verantwoordelijk voelen voor dat stukje waar je woont of werkt en je op jouw manier, samen met anderen, engageren om de leefbaarheid en levenskwaliteit van die plek te bevorderen. Eigenaar worden betekent: je aangesproken voelen, niet wachten op je buur, het district, het stadsbestuur, maar zelf de handen uit de mouw steken, je stem laten horen.

BorgerhouDt van Mensen pleit voor:
– een warme, solidaire samenleving
– gezamenlijk opereren vs. Individualisering van onze samenleving
– actie!
– Borgerhouts eigenaarschap
– meer ruimte voor sociale initiatieven & samen optreden tegen armoede
– meer verkeersveiligheid
– meer groene ruimte & beter leefmilieu
– meer ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in Borgerhout

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
We bewaren je gegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.