“Ik droom van een Borgerhout…”

Welzijnswerkers, vrijwilligers, kunstenaars, betrokken burgers: allemaal Borgerhoutenaars die zich inzetten om hun droom voor het district werkelijkheid te maken. Dames en heren beleidsmakers, leest u mee?

Bron: Gazet van Antwerpen

‘‘…waar ook senioren een actieve rol spelen.’’

Ine Bormans werkt voor Zorgbedrijf Antwerpen in dienstencentra Den Bleek en Den Drossaert. Ze is er verant- woordelijk voor de uitbreiding van het seniorennetwerk. “Omdat het zo be- langrijk is dat senioren actief deel blijven uitmaken van de samenleving. Daarvoor hebben we al een aantal pro- jecten georganiseerd, samen met andere organisaties in de buurt. Zo komen de leerlingen van naburige scholen regelmatig langs voor haakles en leesbegeleiding bij de senioren. Ook de jonge anderstalige vrijwilligers zorgen voor boeiende contacten. Een man uit Irak herstelt bijvoorbeeld wekelijks kleding in het dienstencentrum en leert zo stilaan beter Nederlands. In de toekomst hopen we nog meer verbindende initiatieven op te starten.”

‘‘…dat solidair is met iedereen.’’

Ilias El Abdellaoui is actief bij het project Samen op Straat van Samenlevingsopbouw. “Bij ons staan jongeren en vaders uit de buurt centraal. De jongeren komen naar onze instuif of andere ontmoetingsactiviteiten, waarbij we de nadruk leggen op een positieve identiteitsontwikkeling. Met hen werken we projecten uit zoals EHBS, eerste hulp bij solliciteren. En tijdens buurtevenementen zoals de Reuzenstoet of in De Roma zetten we jongeren en buurtvaders in om de activiteiten te ondersteunen. Ik hoop dat die samenwerkingen tussen jongeren en de buurt nog verder kun- nen groeien. We gaan ook aan de slag rond thema’s zoals radicalisering en discriminatie. Daarom droom ik er ook van dat jongeren in een positiever daglicht zouden worden geplaatst.”

‘‘…met meer open, groene ruimte.’’

Kris Mys is architect en woont op ‘t Laar. Hij is ook lid van de wijkraad en denkt graag mee na over de levens- kwaliteit in de buurt. “Ik voer regelmatig gesprekken met buurtbewoners over de toekomst van de Turnhoutse- baan en Borgerhout. Op vlak van cultuur en sociaal engagement staat Bor- gerhout heel ver. Wat nu nog moet ver- anderen, is het gebrek aan openbare ruimte. Borgerhout is dichter bevolkt dan het centrum van Londen, er is nood aan open ruimte. Zo heeft de site van Park Spoor Oost enorm veel potentieel. In plaats van een mooie groene ruimte is dat vooral een parking geworden. Ook ‘t Laar is vooral een parking voor de Turnhoutsebaan, terwijl ook daar potentieel is voor een invulling die bijdraagt tot de leefbaarheid.”

‘‘…met propere lucht.’’

Ief Gilis is initiatiefnemer van De Wenkbrauwerij, een kunstcollectief dat installaties en voorstellingen cre- eert en ook meewerkt aan de Kick-Off. “We maken vooral voorstellingen in het buitenland en hebben al in onder meer Frankrijk en Portugal gespeeld. Af en toe vind je ons ook op buurtfees- ten in Borgerhout, en in ons achterhuis hier geeft mijn vrouw Eva workshops borduren en paper cutting. Ik spendeer veel tijd in het buitenland, maar ik kom ook altijd graag terug thuis. Ook al is het altijd wennen aan de slechte lucht in de buurt. Het is echt confronterend te merken hoe slecht de lucht hier is, vergeleken met steden in het buitenland. Het gebrek aan groen en propere lucht is de enige reden dat ik zou overwegen om te verhuizen.”

‘‘…waar kunst mensen met elkaar kan verbinden.’’

Luc Nys is artistiek leider bij Madam Fortuna, een sociaal artistieke organi- satie die verschillende generaties en culturen bij elkaar brengt. “De Karavaan is een van onze projecten. Daarbij brengen we mensen uit de Roma- gemeenschap samen met andere, al dan niet professionele artiesten. Met dat project treden we ook op tijdens de Kick-Off. Wij geloven dat kunst mensen kan samenbrengen. Dat is de kern van onze missie. Ook in Borgerhout kunnen muziek en kunst zorgen voor meer verbondenheid. Zo merken we dat deelnemers uit onze groepen elkaar ook buiten de werking terugvinden op optredens of evenementen. We werken ook samen met andere districten. Want het is niet alleen binnen Borgerhout belangrijk dat mensen samenkomen.”

‘‘… waar jongens én meisjes een plek hebben op straat.’’

Filip Balthau is coördinator bij JES, het stadslabo dat jongeren een stem wil geven. “Waar onze jongeren onder andere van dro- men, is een jeugdvriendelijke Turnhoutsebaan. Nu splitst de straat Borgerhout Noord en Borgerhout Zuid, terwijl de jongeren uit beide delen makkelijker contact met elkaar willen hebben. Verder mag de Turnhoutsebaan een stuk meisjesvriendelijker. De meisjes die bij ons over de vloer komen, geven aan dat ze zich hier meer gerespecteerd en veiliger willen voelen. Daar willen we met JES graag mee over nadenken. Bovendien is het belangrijk dat dit niet vanuit een mannenlogica gebeurt. Want mannen zijn in de realiteit veel duidelijker aanwezig wanneer het aankomt op de publieke ruimte en stadsontwikkeling.”

‘‘…met meer sociaal contact en minder zwerfafval.’’

Indra Costermans maakt zowel deel uit van buurtgroep ’t Laar als van Proper Borgerhout. “Met onze buurtgroep pleiten we voor een groenere invulling van ‘t Laar, zodat er meer sociaal contact en gezelligheid mogelijk wordt: een plein waar je samen kan zitten keuvelen. Ook met Proper Borgerhout wil- len we de leefruimte opwaarderen. We gaan voor een propere en schone stad met meer kleur en meer groen. Want ‘proper’ zien we ook als ‘mooi’. Je ziet hier in Borgerhout best veel sluikstort en zwerfafval. En qua uitstraling is de Turnhoutsebaan zeker niet aantrekkelijk, hoewel de straat net een uithang- bord zou moeten zijn waarlangs je Antwerpen binnenkomt. Wij willen dus meewerken om daar iets aan te veranderen.”

‘‘…waar iedereen evenveel kansen krijgt.’’

Bianca De Wolf is een van de meer dan twintig vrijwilligers die het nieu-we Borgerblad vormgeven. “Borgerhout is een heel divers district. Met het Borgerblad willen we alle Borgerhoutenaren verbinden aan de hand van mooie, lokale, menselijke verhalen en door naar buiten te dragen wat er leeft in dit district. Daarnaast willen we met een positieve bril kijken naar de samenlevingsproblemen die zich hier soms stellen. Dat doen we door mensen die zelf initiatief nemen om met deze problemen om te gaan, in de kijker te zetten. Wat we verder erg belangrijk vinden, is dat mensen met elkaar praten. Door je open te stellen en meer met je buren in contact te komen, kun je als Borgerhoute- naar zelf al heel veel doen.”

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
We bewaren je gegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.